přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
historické skvosty, slunečná pohoda

Andalusie - obecné informace

Od rozednění jsem se dívala na krajinu. To už jsme projeli vinicemi Nové Kastilie a dostali se do Andalusie, rozlehlé oblasti, která má osm provincií: Cádiz, Granadu, Huelvu, Jaén, Cordobu, Almerii a na samém jihu, u moře, Malagu a Sevillu. Je to největší kraj Španělska, který byl první v 8. st. dobyt Maury a poslední koncem 15. st. získán zpět. Zaujímá 17% celkové plochy Španělska, avšak jeho průmyslová i zemědělská výroba tvoří pouze 12,5%. Půda je velmi úrodná a přesto jsou tisíce andaluských zemědělských dělníků bez práce. Celá polovina zemědělské půdy není obdělávána a leží ladem nebo slouží k chovu býků.

U Cordoby jsou z vlaku vidět strmé pusté skály Sierry Moreny s hlubokými stržemi. Za Sierrou Morenou se krajina otevře, zazelená, ukážou se kopečky a kopce s rozsáhlými s rozsáhlými olivovými háji - vlastně to nejsou háje, ale plantáže. Obdělávání olivových plantáží a sklizeň oliv je jedinou obživou tisíců česáčů, kteří ve skupinách putují od statku ke statku, jak pokračuje sklizeň. Nezaměstnanost v Andalusii je mnohem větší než v ostatních španělských krajích, o Malaze se píše jako o hlavním městě nezaměstnanosti. Andalusie má přes 6 miliónů obyvatel a navíc 2 milióny emigrantů, kteří odešli za obživou buď do jiných provincií nebo do západní Evropy.

Andalusie je při rozloze 87 620 km2 téměř stejně velká jako Portugalsko a je také největší ze španělských autonomních celků. Je rovněž nejlidnatější, žije zde 6,5 mil. obyvatel. Její hlavní město je Sevilla, živá metropole, středisko průmyslu a dějiště světové výstavy EXPO 92. Z geografického hlediska je Andalusie nesmírně rozmanitá. Rozkládá se od Středozemního moře až k pobřeží Atlantského oceánu a od východu k západu ji protíná dlouhé údolí řeky Guadalquivir, ohraničené pohořím Sierra Morena na severu a Sierra Nevada na jihu. Na vyprahlém východě lze mezi polopouštní vegetací Almérie najít typickou severoafrickou vegetaci, zatímco na západě protéká Guadalquivir bažinami a mokřinami.

Díky nerostnému bohatství - stříbru, olovu a cínu - se tento kraj stal brzy střediskem zpracování kovů. Již v 1.tis. př. n. l. bylo údolí Guadalquiviru a Guadiana centrem původní tartéské kultury. Později se v této oblasti usadili Féničané, Kartaginci a Římané. V r. 711 dobyli poloostrov Arabové, kteří udělali intelektuální a politické centrum z Cordoby. Od r. 1212 do r. 1492 byla jediným posledním muslimským královstvím ve Španělsku Granada v horách Sierry Nevady. Dědictví islámské minulosti žije nejen v nádherných palácích a mešitách v Cordobě, Granadě a Seville, ale také v obílených domech mnoha menších středověkých městeček jako Ronda a Jerez de la Fronterra, jež je centrem výroby sherry.

Dříve byla Andalusie známá jako bohatá země obývaná chudými. Od přírody úrodnou půdu ovládalo suché podnebí a represivní systém vlastnictví velkých kusů půdy - latifundií, jejichž majitelé byli rolníci, kteří na svých statcích nežili. Lepší zavodňování a zemědělská technika společně s rozvojem výrob křemíkových čipů však přispěly k tomu, že se této oblasti dnes říká Španělská Kalifornie. Intenzivnější zavodňování, rychlá urbanizace a rozvoj cestovního ruchu jsou stále větší zátěží pro zdejší nevelké zásoby vody, což ohrožuje divokou zvěř v této oblasti. Chráněné bažiny Cota Doňana v deltě Guadalquiviru jsou jednou z nejvýznamnějších bažinných rezervací v Evropě a útočiště ptáků stěhujících se mezi Evropou a Afrikou.

Zajímavé odkazy: Dovolená ve Španělsku
© 2013 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 15-letou tradicí